14 + 9 =

^
Home 9 Perspectiva Noastră 9 Articole 9 Cum se Calculează Impozitul pe Venituri din Chirii în 2024?

Cum se Calculează Impozitul pe Venituri din Chirii în 2024?

Jan 5, 2024 | Articole, Modificări Legislative

Home 9 Perspectiva Noastră 9 Articole 9 Cum se Calculează Impozitul pe Venituri din Chirii în 2024?

Cum se Calculează Impozitul pe Venituri din Chirii în 2024?

Jan 5, 2024 | Articole, Modificări Legislative

Începând cu anul 2024, impozitarea veniturilor din chirii a suferit modificări semnificative, fiind diferențiată în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică. 

Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024? 

Concret, iată ce trebuie să știți și să faceți dacă obțineți venituri din chirii în 2024: 

  • Se introduce o cotă forfetară de 20% din venitul brut/ Impozitul de 10% rămâne neschimbat, dar de la 1 ianuarie 2024 e virat lunar de chiriași, dacă aceștia sunt persoane juridice.
  • Contractele de închiriere se înscriu/declară la ANAF obligatoriu, în 30 de zile de la data încheierii. 

Schimbare Regim Impozitare Venituri Chirii: ce înseamnă pentru firme sau asociații?

Ce înseamnă cele de mai sus pentru firmele sau asociațiile (SRL, ONG, PFA, II, liber-profesioniști) ce sunt chiriași într-un spațiu proprietate a unei persoane fizice? 

La data plății chiriei, chiriașul (persoana juridica) va calcula impozitul pe chirii.

Îi va achita proprietarului, persoană fizică, chiria lunară stabilită prin contract, dar diminuată cu impozitul calculat.

La finele lunii respective, firma va înscrie impozitul pe chirii, calculat și reținut de la proprietar (persoana fizica), într-o declarație fiscală (D100) pe care o va depune la ANAF și va achita acel impozit până la data de 25 a lunii următoare. 

De asemenea, firma va depune, până la data de 28 februarie a anului următor celui în care a plătit chiriile, o declarație informativă cu chiriile plătite și impozitul reținut, cumulate pe proprietari și an.

Crește așadar sarcina administrativă a firmelor ce folosesc bunuri închiriate de la persoane fizice.

În situația în care bunul închiriat este în proprietatea a două sau mai multor persoane – impozitul pe venituri din chirii se calculează și se declară pe chiria ce revine fiecărui proprietar în parte! 

Formula de calcul pentru impozitul pe venitul din chirii este aceasta: Impozit chirii = (Chirie lunară –  20% cheltuieli forfetare) x 10% cotă de impozit.

Formula de calcul pentru impozitul pe venituri din chirii 1280x720

În concluzie, reformele aduse impozitării veniturilor din chirii în 2024 marchează o schimbare semnificativă în peisajul fiscal, aducând cu sine o creștere a responsabilității administrative pentru firmele și asociațiile implicate în închirieri de la persoane fizice.

Impozitul pe venituri din chirii fiind calculat diferit, împreună cu introducerea cotei de cheltuieli forfetare și schimbarea în modul de achitare a impozitului de către chiriașii persoane juridice, adaugă complexitate în procesul de gestionare a veniturilor din chirii. Aceste ajustări nu numai că modifică modul în care impozitele sunt calculate și plătite, dar și impun un cadru mai riguros de raportare la ANAF.

 Facilități fiscale 2024: noi reglementări pentru educația timpurie

 Facilități fiscale 2024: noi reglementări pentru educația timpurie

Educația timpurie reprezintă o parte integrantă a sistemului național de învățământ pre-universitar și constă în nivelul ante-preșcolar (0 - 3 ani) și învățământul preșcolar (3 - 6 ani), incluzând grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. Conform modificărilor făcute...

E Factura, obligatorie de la 1 ianuarie pentru toate tranzacțiile B2B

E Factura, obligatorie de la 1 ianuarie pentru toate tranzacțiile B2B

Legea 296/2023, recent publicată în Monitorul Oficial, introduce obligativitatea utilizării sistemului RO e-Factura pentru toate tranzacțiile desfășurate în cadrul relațiilor B2B, cu o atenție deosebită acordată operatorilor economici cu sediul în România (conform...

Ce Este Auditul Intern și Importanța sa în Organizații

Ce Este Auditul Intern și Importanța sa în Organizații

Definiția și Rolul Auditului Intern Auditul intern este un proces esențial în cadrul unei organizații, având rolul de a evalua și verifica eficiența, integritatea și conformitatea activităților interne. Definiția auditului intern se referă la o activitate independentă...

Auditul Afacerii: Tipuri de Audit Pentru Conformitatea Financiară

Auditul Afacerii: Tipuri de Audit Pentru Conformitatea Financiară

Auditul afacerii reprezintă un proces esențial în lumea afacerilor, având ca scop principal asigurarea integrității și transparenței informațiilor financiare ale unei organizații. Acest proces nu este doar o formalitate, ci o modalitate de a oferi părților interesate,...