Luni - JoiLuni - JoiVineri 08:00-17:00 (Birou) 08:00-16:00 (la Distanta)

AcasaServiciiResurse Umane

Servicii Resurse Umane Bucuresti

Resursele umane reprezintă activul cel mai important al unei companii, o resursă strategică și un factor decisiv pentru creșterea eficienței și profitabilitatii. Departamentul de resurse umane reprezintă funcția care organizează și gestionează capitalul uman cu scopul de a crește performanțele. Investiția în oameni este o investiție strategică și trebuie să fie continuă și susținută de un management eficient. 

Pentru ca tu să ai timp pentru proiecte noi, putem prelua o serie de activități lunare precum coordonarea activităților de dezvoltare a personalului.

Îți oferim servicii de salarizare, administrare și consultanță pentru un management eficient al resurselor umane.

Salarizare

Salarizarea reprezintă un punct sensibil din cauza volumului mare de acte normative care reglementează acest domeniu, cât și a corectitudinii calculului salarial și al declarării acestuia în timp util.

Îți punem la dispoziție:

 • Auditul procesului de salarizare și soluții pentru îmbunătățirea procesului;
 • Proceduri și instrucțiuni de lucru pentru activitățile specifice de salarizare (ore suplimentare, concedii, ore de noapte etc);
 • Centralizarea și introducerea datelor și calculul salarial;
 • Emiterea statului și a fluturașilor de salarii;
 • Depunerea declarației D112 și emiterea ordinelor de plată pentru obligațiile fiscale;
 • Analize și rapoarte diverse în funcție de solicitări (bugete, concedii, concedii medicale etc);
 • Asistență în implementarea modificărilor legislative în domeniul salarizării.

Administrare Resurse Umane

Specialiștii noștri vor asigura managementul documentelor necesare și respectarea termenelor în care acestea trebuie întocmite și înregistrate.

 Cum te putem ajuta?

 • Pachetul inițial de documente necesar la angajare (contract de muncă și declarații aferente);
 • Fișa de post și anexele ei;
 • Documentele de modificare a condițiilor de muncă;
 • Documentele de încetare a contractului de muncă;
 • Documentele necesare evaluării de personal;
 • Update legislativ.

Consultanta in Domeniul Resurselor Umane

Puteți beneficia de experiența specialiștilor noștri prin serviciile de consultanță și implementare legate de gestionarea capitalului uman și a funcției de resurse umane, punctual, pe una dintre tematicile de mai jos: 

 • Întocmirea Regulamentului intern și a diverselor proceduri interne de personal;
 • Întocmirea criteriilor de evaluare și asistență la evaluarea anuală a salariaților;
 • Întocmirea structurii organizatorice;
 • Asistență în alegerea providerului de protecția muncii, medicina muncii;
 • Training și dezvoltare de personal (identificarea nevoilor și stabilirea unui plan de training, derularea de programe de instruire in-house);
 • Comunicare internă (consultanță în elaborarea strategiei interne, proiectarea buletinelor informative interne, proiectarea și organizarea de concursuri interne și alte programe de stimulare).

Auditul Activitatii de Resurse Umane (Due Diligence)

Auditul resurselor umane reprezintă procesul de analiză clară și obiectivă a întregii companii din punct de vedere al performanței resursei umane, printr-o serie de proceduri specifice. În situațiile de criză, când productivitatea și motivația este scăzută, auditul resurselor umane are rolul de a oferi o imagine de anasamblu asupra performanței resursei umane, prin soluții concrete de acțiune și reorganizare a întregului proces. 

Productivitatea unei întregi companii este în strânsă legătură cu gradul de satisfacție al angajaților și influențează pozitiv stabilitatea, fidelitatea și performanța acestora. 

Echipa noastră de specialiști te poate ajuta prin analize specifice ce au drept obiectiv identificarea punctelor slabe ale proceselor de resurse umane ce țin de salarizare, administrare și recrutare, atunci când:

 • Business-ul tău trece prin schimbări organizaționale (fuziuni, achiziții, schimbări la nivel de managament și administrație);
 • Se modifică cadrul legislativ;
 • Ai nevoie de o evaluarea a departamentului de resurse umane din punct de vedere al eficienței și productivității;
 • Vrei să te asiguri că departamentul de resurse umane acționează conform cu obiectivele și strategiile tale de business;
 • Vrei să te asiguri că activitatea departamentului de resurse umane este în conformitate cu legislația națională și internațională din domeniul muncii.

Beneficii ale Externalizarii Resurselor Umane

De ce să externalizezi serviciul de HR
 • Asigură acuratețea calculului salarial, respectării termenelor și prevederilor legale în vigoare;
 • Transferă activitățile administrative consumatoare de timp către personal calificat;
 • Funcțiile-cheie ale companiei își pot focusa eforturile în a aduce valoare activității, știind că beneficiază de suportul unui partener cu experiență;
 • Managementul companiei beneficiază în permanență de consultanță în rezolvarea situațiilor delicate și importante din zona resurselor umane.
Share