Luni - JoiLuni - JoiVineri 08:00-17:00 (Birou) 08:00-16:00 (la Distanta)

AcasaServiciiExpertiza Contabila

Servicii Expertiza Contabila

Expertiza contabilă este o lucrare rezultată din acțiunea de cercetare a corectitudinii datelor înregistrate în contabilitate și a calculelor efectuate pentru stabilirea taxelor și impozitelor. Expertul contabil controlează registrele, conturile, actele justificative și furnizează parților interesate informațiile necesare. 

Asigurăm servicii de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară în funcție de necesitățile beneficiarilor.

Expertiza Contabila Judiciara

Expertiza contabilă judiciară poate fi folosită drept probă în justiție, este reglementată prin Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală și alte legi speciale și este dispusă de organele judiciare pentru soluționarea unei cauze. Scopul expertizei contabile judiciară este de a verifica aplicarea legislației în vigoare și poate fi:

  • parte a unui proces civil: expertul contabil este numit de instanță și oferă consultanță judecătorului în rezolvarea unor probleme de specialitate
  • parte probatorie a unui proces penal: expertul contabil pune la dispoziția instanței judecătorești informații de natură economică prin documente justificative

Expertiza Contabilă Extrajudiciara

Expertiza contabilă extrajudiciară este solicitată de către persoane fizice sau juridice aflate în litigiu sau în raporturi economice. Are rolul de oferi concluzii certificate, transparente și înscrise în normele legale privind activitatea economică a părților interesate, pe baza informațiilor din evidențele contabile. Concluziile formulate în urma expertizei, au un rol fundamental în luarea deciziilor și stabilirea obiectivelor. 

Cele mai comune situații în care clienții noștri  solicită o expertiză contabilă extrajudiciară, sunt în cazul:

  • tranzacțiilor comerciale și de afaceri
  • contestării actelor de control administrativ
  • fundamentării acțiunilor arbitrare judecătorești
  • abuzului în serviciu
  • nerespectării termenilor contractuali

Vă punem la dispoziție contabili certificați, experți ce pot analiza în mod integru, sincer și obiectiv activitatea financiar- contabilă.

Share