Luni - JoiLuni - JoiVineri 08:00-17:00 (Birou) 08:00-16:00 (la Distanta)

AcasaServiciiContabilitate

Servicii Contabilitate Bucuresti

Ce este Contabilitatea

 • este arta stăpânirii afacerilor
 • este o specialitate fără de care o afacere nu poate exista și nu se poate dezvolta
 • furnizeaza date privind cheltuielile, pierderile și câștigurile, în concordanță cu legislația în vigoare și pe baza unor principii clar stabilite

Deși este o știință exactă și funcționează după o metodologie unitară, modul de interpretare a rezultatelor financiar-contabile este definitoriu în managementul unei companii. Pentru a-și menține un grad înalt de rentabilitate, o companie are nevoie de specialiști capabili să „traducă” cifrele contabile pentru a fi înțelese și folosite drept pârghie pentru strategia de dezvoltare.

Ce face un contabil

Rolul unui contabil nu este doar să păstreze o evidență contabilă tranzacțiilor efectuate de către o companie. Avem nevoie de contabili care pot analiza date plecând de la situația actuală a unei companii și emite previziuni pe termen scurt, mediu și lung aliniate cu obiectivele și viziunea antreprenorilor.

Echipa AS Group
+18 Ani
de Activitate

Am investit și format echipe performante de oameni dedicați și competenți, preocupați să fie în pas cu cele mai noi tehnologii de comunicare și procesare a informațiilor.

In Top 10 Firme
Contabilitate din Ilfov

Aducem lângă noi oameni care își doresc să se dezvolte și experți din domeniul financiar-contabil pentru a ne asigura că livrăm servicii de calitate orientate către client.

Analiza contabilă și consultanța fiscală sunt integrate în filosofia noastră de business pentru ca clienții noștri nu sunt nume care dau bine în portofoliu, ci sunt parteneri de business pe care îi sprijinim prin soluții de optimizare, ce au rolul de a le crește profitabilitatea.

1. Contabilitate Financiară

Responsabilitatea este esența AS Group. 

Studiem constant legislația și suntem la zi cu modificările normative din domeniul financiar-contabil pentru a ne asigura că serviciile livrate sunt executate impecabil. Contabilitatea financiară furnizează, prin intermediul documentelor de sinteză, informații cheie pe baza cărora sunt elaborate deciziile economice. Am pus la punct sisteme și proceduri care ne permit să rezolvăm în timp util cele mai complexe solicitări, cu scopul de a asigura partenerilor noștri un real suport în procesele de business.

1.1. Servicii de contabilitate financiară

 • Activități de contabilitate primară
 • Contabilitate asigurări/reasigurări și raportări ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară);
 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
 • Evidența mijloacelor fixe, calculul, evidența și înregistrarea amortizărilor;
 • Evidența analitică și sintetică privind clienții și furnizorii;
 • Balanța lunară de verificare;
 • Întocmirea Registrului Jurnal, Registrului Inventar, Jurnalelor de TVA și Carte Mare;
 • Stabilirea obligațiilor de plată lunare și trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Întocmirea și depunere declarații privind impozitele și taxele lunare, trimestriale, semestriale și anuale către organele abilitate;
 • Întocmire și depunere bilanț contabil nevizat/vizat de către un expert contabil;
 • Arhivarea documentelor financiar-contabile, în limita capabilităților.

Cere Oferta

1.2. Verificare lucrări contabile

Verificarea lucrărilor contabile este necesară și trebuie realizată cel puțin periodic (noi recomandăm frecvent) pentru a reduce la minimum posibilitatea existenței unor erori contabile. Prin lucrările de verificare punctuale, ne asigurăm că deținem controlul și obținem o imagine transparentă și corectă asupra operațiunilor și înregistrărilor contabile. 

Verificarea lucrărilor contabile include și verificarea calculării și declarării taxelor și impozitelor. În funcție de solicitarea și nevoile societății, serviciile de verificare furnizate de specialiștii noștri se pot extinde asupra tuturor lucrărilor contabile sau se pot concentra numai asupra unor aspecte cheie ale activității.

2. Contabilitate de gestiune

Contabilitatea de gestiune oferă informații analitice cu privire la eficiența folosirii factorilor de producție prin oferirea de date de natură financiară și nefinanciară și are un rol fundamental în luarea deciziilor.

Specialiștii noștri oferă servicii de contabilitate de gestiune pentru determinarea corectă a costurilor, după cum urmează:

 • Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime;
 • Contabilitatea fișelor de magazie;
 • Ținerea evidenței privind gestiunea stocurilor de mărfuri;
 • Întocmirea și înregistrarea notelor de intrare-recepție și a bonurilor de consum/notelor de predare;
 • Evidența documentelor primare justificative referitoare la vânzări;
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
 • Contabilitatea importurilor și exporturilor;
 • Contabilitatea ieșirilor de produse finite, de mărfuri sau servicii.

Cere Oferta

3. Contabilitate Firme in Insolventa sau Reorganizare Judiciara

Expertiza contabilă este un factor decisiv pentru companiile aflate în situații de insolvență sau reorganizare. Avem capacitatea de a obține rezultate bune atât în beneficiul debitorilor cât și al creditorilor prin experiența notabilă în domeniu de peste 18 ani.

Analizele contabile realizate în domenii diverse de activitate și competența juridică, de analiză și de evaluare, ne permit să identificăm oportunități de recuperare a banilor și să identificăm eventualele fraude. Modul de lucru se bazează pe o abordare strictă și corectă cu scopul de a nu influența negativ niciun participant de la procedura de reorganizare/ insolvență. 

Serviciile oferite de noi sprijină lichidatorul sau administratorul financiar și se referă la:

 • întocmirea situațiilor financiare inițiale
 • inventarierea elementelor de activ și de pasiv
 • verificarea activității contabile
 • servicii de contabilitate curentă
 • servicii salarizare
 • calcul de taxe și impozite + întocmire și depunere declarații
 • asistență preluare documente
 • întocmirea situațiilor financiare finale
 • întocmirea de raportări diverse
 • raport de expertiză contabilă
 • reglarea fișelor sintetice ale contribuabililor

Cere Oferta

4. Externalizare Servicii Contabile

Business Process Outsourcing sau externalizarea serviciilor financiar-contabile și administrării resurselor umane ajută companiile locale și internaționale în optimizarea performanțelor în afaceri, controlul costurilor și creșterea eficienței operaționale. 

Specialiștii noștri devin partenerii tăi în afaceri și te ajută să progresezi, permitându-ți ca tu să te focusezi pe activitățile de bază ale companiei tale: clienți, producție, vânzări. 

Cum te putem ajuta mai exact?

4.1. Servicii suport activității financiare

Procese de business referitoare la furnizori:

 • Gestionarea bazelor de date referitoare la furnizori;
 • Procesarea facturilor de la furnizori;
 • Verificarea plăților realizate prin internet banking;
 • Realizarea de plăți de furnizori prin internet banking;
 • Întocmirea de rapoarte diverse cu privire la plățile efectuate.

Procese de business referitoare la clienți:

 • Întocmirea facturilor de vânzare;
 • Urmărirea încasării creanțelor;
 • Realizarea de baze de date pentru încasări;
 • Transmiterea facturilor către clienți.

Procese de business referitoare la salariați:

 • Plata salariilor/avansurilor pentru deplasări prin internet banking;
 • Asistență la întocmirea și corectarea deconturilor;
 • Verificarea și procesarea documentelor aferente deconturilor pentru deplasări.

Cere Oferta

4.2. Servicii suport activității contabile

Indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare fiecare întreprindere din România trebuie să realizeze o serie de politici și proceduri contabile, care reprezintă totalitatea de principii, convenții, reguli, metode și procedee adoptate de management pentru ținerea contabilității.

După 18 ani de activitate în domeniul financiar-contabil putem contribui la dezvoltarea business-ului tău prin elaborarea de politici și proceduri contabile, după cum urmează:

 • Asistență în vederea selecției și implementării unui soft integrat de contabilitate;
 • Analiza fluxului informațional contabil;
 • Consultanță în reorganizarea sau restructurarea departamentului contabil;
 • Asistență la întocmirea și/sau implementarea de politici și proceduri contabile;
 • Elaborarea de monografii contabile adecvate activității clientului.

4.3. Servicii suport administrative

Preluăm activitățile administrative în relația cu instituțiile publice, pentru că tu să iți poți concentra toate eforturile pe aspectele importante ale business-ului tău. 

Bazându-ne pe experiența acumulată până acum, putem oferi clienților noștri următoarele servicii conexe:

 • Depunere Adrese de înființare/ radiere/ modificare sediu social și puncte de lucru la D.I.T.L/ Registrul Comerțului; 
 • Depuneri de Adrese, cereri, declarații contracte nerezidenti, etc. la ANAF și la Oficiul Spălării Banilor; 
 • Obținere Certificat de atestare a impozitului plătit de persoane juridice nerezidente; 
 • Obținere Certificat de atestare fiscal de ANAF/ DITL pentru impozitele și taxele datorate;
 • Obținere Certificat de indicatori economico- financiari de la Administrația Financiară; 
 • Regularizare fișă fiscală la Administrația Financiară;
 • Achiziție Registru unic de control și alte tipizate cu regim special; 
 • Asistență pentru înregistrarea/ scoaterea din evidență ca plătitor de TVA;
 • Asistență pentru înregistrarea/ scoaterea din evidență a clădirilor și autoturismelor la DITL;
 • Asistență transfer dosar fiscal ANAF/ DITL;
 • Asistență pentru suspendarea temporară a activității societății;
 • Declararea, calcularea și plata Impozitelor și taxelor locale;
 • Asistență la deschiderea de conturi bancare;
 • Asistență la obținerea cazierelor fiscale; 
 • Întocmire și depunere declarație unică; 
 • Întocmire dosar Administrația Fondului de Mediu – program Rabla; 
 • Obținere certificat de atestare fiscală Administrația Fondului de Mediu; 
 • Depunere cerere eșalonare simplificată; 
 • Depunere cerere eșalonare conform Codului Fiscal (legea 207); 
 • Depunere declarație beneficiar real; 
 • Înregistrarea în Registrul entităților/unităților de cult;
 • Declarare schimbare sediu social/preschimbare CIF; 
 • Declarare imobil DITL persoana fizica; 
 • Declarație de habitat (sector 2).
Share