Luni - JoiLuni - JoiVineri 08:00-17:00 (Birou) 08:00-16:00 (la Distanta)

AcasaServiciiConsultanta Fiscala

Servicii Consultanta Fiscala

Consultanta si Planificare Fiscala

Cadrul legal și fiscal reprezintă o adevărată provocare pentru antreprenori din cauza modificărilor continue la nivel global și local dar și din cauza termenilor greu de înțeles pentru o persoană care nu are o pregătire de profil. 

Un consultant fiscal este un profesionist în domeniul legal și fiscal care te poate ajuta să eviți situațiile critice, să-ți îmbunătățești eficiența operațiunilor și să optimizezi resursele umane și tehnologice. În acest fel, identifici oportunități și rămâi competitiv în mediul de afaceri, având siguranța că îți îndeplinești obligațiile legale. 

Echipa noastră este formată din profesioniști în acest domeniu, cu pregătire și experiență certificată ce pot adăuga valoare afacerii tale. Oferim servicii de consultanță fiscală generală și asistență continuă sau pe proiecte specifice. Venim cu răspunsuri concrete și planuri de acțiune sustenabile la întrebările specifice privind aspectele legislației și practicii fiscale românești și internaționale. 

Serviciile noastre cuprind următoarele arii de expertiză:

 • Impozit pe profit – sedii permanente, finanțarea afacerii și deductibilitatea dobânzilor, câștiguri de capital, prețuri de transfer, etc;
 • Impozit cu reținere la sursă pe veniturile nerezidenților – prevederile legislației românești vs. cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România;
 • Impozitul pe venit și contribuții sociale,
 • Facilități fiscale pentru investiții și repatrierea profitului;
 • Taxe locale (ex: clădiri, terenuri, autovehicule, etc.);
 • Impozit pe dividende;
 • Directivele Uniunii Europene privind impozitarea directă
 • Taxa pe valoarea adăugată- legislație locală și Directive ale Uniunii Europene;
 • Taxe vamale;
 • Accize.

Revizie Fiscala - Tax Review

Revizia fiscală (Tax review) este instrumentul prin care companiile pot identifica noi oportunități de optimizare a costurilor fiscale și diminuarea acestora, posibilități de recuperare a taxelor plătite în plus și zonele de risc fiscal.

Identificarea zonelor de risc fiscal înainte ca autoritățile să demareze o inspecție fiscală, ajută companiile să înțeleagă mai bine și să corecteze tratamentul fiscal aplicat unor tranzacții. Pe lângă claritate și control, Revizia Fiscală este importantă și în situațiile în care se modifică managementul unei companii, vrei să vinzi sau să atragi investitori sau este posibil să urmeze un control din partea autorităților fiscale. 

Administratorul poate deveni în anumite condiții răspunzător pentru neîndeplinirea obligațiilor fiscale ale societății și dacă nu identifică în timp util riscurile fiscale, compania este pasibilă de penalități, dobânzi de întârziere și amenzi de nedepunere la termen sau în forma corectă a declarațiilor.

Echipa noastră asigură revizia fiscală companiilor și administratorilor, cu scopul de a elimina riscurile și de a identifica oportunitățile fiscale. Poți opta pentru verificare punctuală sau continuă, pe baze trimestriale sau semestriale, după cum urmează:

 • Verificarea și analiza documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitate și a calculării impozitelor și taxelor;
 • Identificarea și evaluarea riscurilor fiscale din perioada supusă verificării;
 • Verificarea calculului impozitelor și a modului de întocmire a declarațiilor fiscale;
 • Analiza și identificarea posibilităților de recuperare sau de compensare a impozitelor plătite în plus;
 • Identificarea celor mai bune metode pentru corectarea erorilor și diminuarea riscurilor viitoare;
 • Evaluarea posibilităților de planificare fiscală ce pot fi abordate.

Certificarea Declaratiilor Fiscale

Certificarea declarațiilor fiscale înainte de a fi depuse la Fisc, constă în verificarea acestora și situației care stă la baza întocmirii lor. Deși este o procedură opțională pentru contribuabili și se poate face doar de către un consultant fiscal, procedura de certificare este extrem de utilă. 

Certificarea vine în sprijinul societăților care vor să se asigure de corectitudinea întocmirii declarațiilor, eliminarea riscurilor și eventualelor penalități pentru nedepunerea lor la timp, precum și acuratețea calculării taxelor de plătit către stat.

Documentele încheiate în urma certificării declarațiilor fiscale, cuprind explicații cu privire la cuantumul și natura creanței fiscale declarate. În cazul unei rectificări, acestea trebuie să cuprindă și cauzele care au generat rectificarea sau după caz, motivația acesteia.

Serviciile de certificare a declarațiilor anuale oferite de către noi se pot desfășura interactiv pe tot parcursul anului sau pot fi solicitate pentru corectarea unor erori anterioare, după cum urmează:

 • Certificarea declarației anuale de impozit pe profit;
 • Certificarea declarațiilor rectificative;
 • Certificarea deconturilor de TVA cu sume negative.

Rambursari Taxe

Procedurile de rambursare taxe sunt anevoioase și de lungă durată. În baza expertizei, echipa noastră oferă asistență clienților în medierea relațiilor cu autoritățile fiscale române pe parcursul procedurilor de rambursare, pregătirea actelor pentru inspecția fiscală și demersuri juridice specifice.

Colaborarea cu un consultant fiscal pentru rambursări taxe, iți permite să te concentrezi asupra altor activități comerciale importante, evitând astfel investirea de resurse proprii și timp.

Ne adresăm clienților rezidenți sau nerezidenti, interesați de:

 • rambursări de Tva 
 • impozitul cu reținere la sursă
 • impozitul pe câștiguri de capital 
 • impozitul pe dividende

Achizitii, Fuziuni si Restructurari

Achizițiile, fuziunile și restructurările în mediul de afaceri, sunt proceduri complexe care necesită implicarea unei echipe de specialiști. Aceștia pot identifica oportunități de business și analiza riscurile pentru minimizarea pierderilor, prin instrumente analitice performante și expertiză în domeniile vizate. 

Că răspuns la noua tendință a climatului de afaceri în care societățile trebuie să se adapateze la exigențele activității comerciale și să tină pasul cu mediul concurențial, am dezvoltat o linie de servicii de consultanță axată pe reorganizare. Ne concentrăm pe Restructurări Fiscale și Due Diligence. Oferim clienților noștri consultanță cu privire la cele mai eficiente strategii pentru a diminua costurile fiscale asociate proceselor de reorganizare și pentru a reduce riscul unor potențiale dispute viitoare cu autoritățile fiscale române. 

Cum te putem ajuta concret?

Due Diligence Fiscal

Obiectivul este de a crea și structura în mod eficient diferitele tranzacții de fuziune și achiziție, prin colectarea, analiza și evaluarea situației fiscale a companiilor implicate, prin intermediul procesului de due diligence fiscal.  Acest proces urmărește evaluarea riscurilor fiscale asociate cu societatea comercială intenționată a fi achiziționată, pentru perioada supusă revizuirii noastre. 

Procesul de due diligence fiscal se desfasoară în baza unor proceduri stabilite de comun acord și se finalizează prin pregătirea unui scurt sumar al aspectelor fiscale identificate, însoțit de un raport detaliat asupra riscurilor asociate, împreună cu o cuantificare a acestora, în baza informațiilor existente.

Structurarea tranzacțiilor

Echipa noastră oferă asistență specializată în structurarea tranzacțiilor fie cumpărătorului, fie vânzătorului, în etapa de pre-achiziție, cât și pentru restructurări fiscale pre/post-achiziție, după cum urmează:

 • Crearea de structuri de investiții eficiente;
 • Alternative de finanțare pentru achiziționarea de companii, achiziții cu structuri specifice  de finanțare („leveraged buy-outs”), listări pe burse de  valori, emisiuni de titluri;
 • Analiza implicațiilor fiscale ce decurg din reorganizări, fuziuni și achiziții;
 • Simularea mai multor scenarii posibile privind tranzacțiile și evaluarea consecințelor lor  fiscale;
 • Planificare fiscală pentru fuziuni locale și transfrontaliere.

Preturi de Transfer

Prețurile de transfer reprezintă valorile la care sunt efectuate tranzacțiile între companii la nivel intra-grup. Conform legislației de prețuri de transfer, principalul factor de decizie în procesul de stabilire a prețurilor îl reprezintă respectarea principiului valorii de piață.

Politica prețurilor de transfer este un subiect de actualitate pentru companiile cu dezvoltare regională și multinațională care realizează tranzacții cu entități afiliate și depășesc anumite praguri valorice. Autoritățile fiscale române acordă o atenție din ce în ce mai mare acestui aspect. Prin urmare, companiile trebuie să se asigure că au o politică a prețurilor de transfer bine pusă la punct pentru a beneficia de protecție fiscală și o imagine clară asupra indicatorilor financiari.

Echipa noastră vă poate asista în documentarea politicii de prețuri de transfer, prin următoarele servicii:

 • Servicii de planificare și consultanță;
 • Structurarea eficientă din punct de vedere fiscal a lanțurilor de producție-distribuție, în strânsă legătură și cu implicațiile privind impozitarea indirectă;
 • Revizuirea politicilor și documentației privind prețurile de transfer;
 • Analiza economică în vederea determinării marjelor de profit aplicabile în tranzacțiile cu persoane afiliate, în conformitate cu principiul pieței libere;
 • Schițarea și negocierea acordurilor de preț în avans („APA”);
 • Asistență în pregătirea dosarului prețurilor de transfer;
 • Reprezentare și asistență pe durata inspecțiilor fiscale.

Reprezentanta / Imputernicire Fiscala

În legislația fiscală din România, reprezentantul fiscal este reglementat doar din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată. Firmele care nu sunt stabilite în Comunitatea Europeană dar desfășoară operațiuni economice pe teritoriul României au obligația, fie de a-și desemna un reprezentant fiscal, fie de a se înregistra în scopuri de TVA. 

Rolul reprezentantului fiscal este:

 • emiterea și transmiterea facturilor către clienții firmei nerezidente 
 • evidența fiscală a operațiunilor 
 • întocmirea și depunerea raportărilor fiscale referitoare la TVA

Contribuabilul poate fi reprezentat în relațiile cu organul fiscal și printr-un împuternicit. Desemnarea unui împuternicit fiscal nu îl împiedică însă pe contribuabil să își îndeplinească personal obligațiile prevăzute de legislația fiscală, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii.

Firmele care sunt obligate să depună declarații la organele fiscale și nu au domiciliul fiscal în România, trebuie să își desemneze un împuternicit care are rolul de a îndeplini obligațiile firmei nerezidente față de organul fiscal. 

Punem la dispoziția clienților noștri o gamă completă de servicii de reprezentare fiscală. Prin comunicarea eficientă cu autoritățile fiscale din țara noastră și experiența acumulată privind sistemul fiscal din România, ne asumăm rolul de reprezentant sau împuternicit pentru obligațiile procedurale legate de:

 • taxa pe valoarea adăugată
 • impozitul pe profit
 • impozitul pe câștigurile de capital

Asistenta Fiscala

Datorită modificărilor legislative continue și pe fondul creșterii semnificative a inspecțiilor fiscale anunțate sau inopinate efectuate de către autoritățile române, echipa noastră oferă suport specializat contribuabililor. 

Serviciile noastre de asistență în cadrul inspecțiilor fiscale, cuprind:

 • Investigația situației de fapt și pregătirea argumentelor de bază pentru formularea unei eventuale contestații în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Realizarea unei evaluări independente a aspectelor fiscale în dezbatere;
 • Gestionarea procesului de control fiscal;
 • Reprezentarea clienților în fata autorităților fiscale române pe parcursul discuțiilor finale cu inspectorii fiscali cu scopul de a prezenta argumentele tehnice;
 • Estimarea punctelor forte și a punctelor slabe a abordării clientului nostru privind aspectele fiscale în cauză, cu scopul de a evalua șansele de reușită în eventualitatea unui proces împotriva autorităților fiscale române;
 • Asistență în cadrul eventualelor litigii fiscale, în cazul în care clientul decide să urmeze o astfel de acțiune.
Share