Luni - JoiLuni - JoiVineri 08:00-17:00 (Birou) 08:00-16:00 (la Distanta)

AcasaServiciiConsultanta Financiara

Servicii de Consultanta si Analiza Financiara

Planificarea obiectivelor de business este condiționată de performanța financiară a companiei, prin urmare relația dintre contabilitate și management este foarte importantă pentru o companie. 

Ce facem cu cifrele contabile? Cum le folosim ca instrumente pentru a ne scala business-ul?

Raportările contabile analizate de către specialiștii noștri furnizează către echipa managerială indicatorii necesari pentru a lua decizii sustenabile. Prin parteneriatul cu Prime Dash, punem la dispoziția clienților instrumente analitice performante. Cel mai inovator software de inteligență artificială pentru luarea deciziilor financiare, Decision Maker, este capabil să genereze rapoarte financiare complexe și concludente prin care: identificăm, cuantificăm, colectăm, analizăm, prelucrăm, interpretăm și transmitem informații financiare și non-financiare, folosite de clienții noștri în procesul de planificare, implementare și control. 

Toate informațiile financiare sunt acum la un click distanță.

Prin utilizarea produsului Decision Maker, dezvoltat de Prime Dash, vom ajuta atât IMM-urile cât și instituțiile financiare. IMM-urile vor putea să abordeze soluții accesibile de Business Intelligence pentru a deveni finanțabile. Instituțiile financiare vor avea acces la rapoarte financiare precise, ceea ce le va permite să elaboreze soluții personalizate, potrivite nevoilor actuale.

Pentru ce servicii poți opta?

Fundamentare prin Analiza Financiara

 • Realizarea diagnosticului financiar al societății cu scopul găsirii de soluții privind îmbunătăţirea echilibrului şi al performanţelor financiare;
 • Consultanţă privind managementul financiar: finanţarea investiţiilor, gestiunea capitalului de lucru, etc;
 • Analiza datoriilor și creanțelor;
 • Analiza capitalurilor și imobilizărilor;
 • Analiza fluxurilor de veniturilor pe direcții de business în funcție de specificul companiei;
 • Analiza cheltuielilor pe tipuri (fixe/variabile; directe/indirecte) și alocarea lor fluxurilor de venituri identificate;
 • Calcularea rezultatelor pe structura centrelor de cost și a centrelor de profit;
 • Analiza prag de rentabilitate (break-even point);
 • Consultanță/întocmire buget de venituri și cheltuieli;
 • Calcularea și analiza principalilor indicatori economico-financiari în baza balanței de verificare și a situațiilor financiare;
 • Consultanță financiară în prevenirea și înlăturarea dificultăților companiei (analiza riscurilor, determinarea soluțiilor);
 • Consultanță financiară/întocmirea și analiza cash-flow-ului;
 • Consultanță financiară în alegerea celor mai optime sisteme de credit, leasing etc;
 • Contabilitate managerială: raportări, analize și situații financiare, specifice activității clientului;
 • Consultanţă în domeniul operaţiunilor de divizare, fuziune şi reorganizare a societății.
 • Asistență în cadrul proceselor de Due Diligence financiar.

Consolidarea Situațiilor Financiare

Consolidarea situațiilor financiare rezidă din Standardele Internaționale de raportare financiară și este necesară pentru a reda imaginea fidelă a situației patrimoniului, performanței și poziției financiare a unei întreprinderi. 

Setul de situații financiare consolidate presupun comasarea situațiilor financiare ale societății-mamă și a filialelor sale ca un tot unitar la nivel de active, datorii, capitaluri proprii, venituri și cheltuieli, eliminându-se astfel riscul multiplicării cifrei de afaceri. În funcție de tipul de control exercitat de societatea-mamă, în contabilitatea internațională sunt utilizate următoarele metode de consolidare:

 • Metoda globală – utilizată la consolidarea filialelor
 • Metoda proporțională – utilizată în cadrul entităților controlate în comun
 • Metoda punerii în echivalență – utilizată la consolidarea entităților asociate

Indiferent de metoda de consolidare (determinată de procentul de control) noi oferim servicii de calitate datorită experienței generale și a competenței profesionale obținute în cei peste 18 ani de activitate în mediul de afaceri românesc. Echipa de experți efectuează situațiile financiare consolidate, după cum urmează:

 • bilanț consolidat
 • cont de profit și pierdere consolidat
 • note explicative la situațiile financiare anuale consolidate 
Share