Luni - JoiLuni - JoiVineri 08:00-17:00 (Birou) 08:00-16:00 (la Distanta)

AcasaServiciiAudit Financiar si Servicii Conexe

Audit Financiar si Servicii Conexe

Auditul este un proces de examinare metodică a situațiilor financiare prin analiza conturilor și sintezelor contabile. Scopul auditului este să certifice dacă situațiile financiare reflectă imaginea fidelă a realității din cadrul companiei, fiind un sprijin real pentru echipa de management și asigurând credibilitatea financiara către: acționari, angajați, autorități fiscale, bănci, instituții de reglementare, furnizori și clienți

Prin experiența acumulată în domenii diverse și instrumente analitice performante, echipa noastră are capacitatea de a înțelege activitatea clienților prin proceduri exacte, pornind de la:

 • domeniul de activitate în care se înscrie afacerea;
 • cadrul de reglementare și de raportare financiară specific industriei în care se încadrează activitatea companiei;
 • specificul organizației;
 • relația dintre obiectivele și strategiile manageriale;
 • riscurile derivate din posibile erori financiare sau manageriale;
 • instrumente de măsurare a performanței financiare;
 • proceduri de control intern relevante la nivelul auditului general.

Serviciile de auditare pe care le oferim pentru companiile românești și firme din străinătate cu sucursale în România, sunt:

 • audit financiar al situațiilor financiare anuale;
 • audit financiar al situațiilor financiare consolidate;
 • misiuni de revizuire a situațiilor financiare anuale, a celor consolidate sau a situațiilor financiare interimare;
 • misiuni de asigurare;
 • alte misiuni și servicii profesionale în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și cu reglementările adoptate de CAFR;
 • audit intern;

Audit Intern

Auditul intern este obligatoriu din punct de vedere legal pentru afacerile care au situația financiară anuală supusă auditului statutar. Deși, pentru celelalte business-uri nu este obligatoriu, recomandăm clienților noștri să efectueze această verificare pentru a obține o retrospectivă obiectivă și transparentă asupra activității, organizării și planului financiar.

Auditul intern este un instrument puternic pentru managementul unei companii care are ca principal obiectiv protejarea bunurilor organizației și controlul riscului. 

Serviciile de audit intern vă pot ajuta să creșteți eficiența afacerii și constau în:

 • identificarea metodelor de întărire și îmbunătățire a politicilor și procedurilor operaționale;
 • evaluarea eficienței utilizării bunurilor;
 • identificarea proceselor importante și asigurarea că ele funcționează în mod eficace;
 • asigurarea că programul existent de control este respectat;
 • identificarea punctelor slabe în practicile curente și oferirea de sfaturi practice în vederea îmbunătățirii activității.

Audit Financiar

Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare a situațiilor financiare, în vederea exprimării unei opinii autorizate de către auditorii financiari în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. 

Asigurăm servicii de audit financiar către organizații care trebuie să realizeze conform legii un astfel de audit sau care doresc recomandări, opinii avizate acționând pe trei direcții cheie:

 • Evaluarea riscurilor de prezentări eronate semnificative în situațiile financiare;
 • Proiectarea și aplicarea procedurilor de audit care reduc riscurile evaluate la un nivel acceptabil;
 • Întocmirea unui raport scris pe baza rezultatelor auditului.
Share