Servicii de Resurse Umane în București

„Nu plătesc salarii bune fiindcă am mulți bani. Am mulți bani fiindcă plătesc salarii bune.”

Resursele umane reprezintă activul cel mai important al unei companii. Ele sunt cele care asigură succesul oricărei activităţi şi de aceea este necesar să investim permanent în oamenii nostri.

Pentru ca dvs să aveţi timp pentru proiecte noi, AS GROUP poate prelua o serie de activităţi lunare precum şi coordonarea activităţilor de dezvoltare a personalului.

Vă oferim servicii de salarizare, administrare şi consultanţă menite să vă asigure un management eficient al resurselor umane.

Salarizare

Salarizarea reprezintă un punct sensibil din cauza volumului mare de acte normative care reglementează acest domeniu, cât şi a corectitudinii calcului salarial şi al declarării acestuia în timp util.

Îţi punem la dispoziţie :

 • Auditul procesului de salarizare şi soluţii pentru îmbunătăţirea procesului
 • Proceduri şi instrucţiuni de lucru pentru activităţile specifice de salarizare (ore suplimentare, concedii, ore de noapte etc)
 • Centralizarea şi introducerea datelor şi calculul salarial
 • Emiterea ştatului şi a fluturaşilor de salarii
 • Depunerea declaraţiei D112 şi emiterea ordinelor de plată pentru obligaţiile fiscale
 • Analize şi rapoarte diverse în funcţie de solicitări (bugete, concedii, concedii medicale etc)
 • Asistenţă în implementarea modificărilor legislative în domeniul salarizării;
Administrare resurse umane

Specialiştii AS Group vor asigura managementul documentelor necesare şi respectarea termenelor în care acestea trebuie întocmite şi înregistrate.

Cum te putem ajuta?

 • Pachetul initial de documente necesar la angajare (contract de muncă şi declaraţii aferente)
 • Fişa de post şi anexele ei
 • Documentele de modificare a condiţiilor de muncă
 • Documentele de încetare a contractului de muncă
 • Documentele necesare evaluării de personal
 • Up-date legislativ.
Consultanţă în domeniul resurselor umane

Prin acest serviciu puteţi beneficia de expertiza specialiştilor de resurse umane, optând pentru o colaborare punctuală pe una dintre tematicile de mai jos:

 • Întocmirea Regulamentului intern şi a diverselor proceduri interne de personal
 • Întocmirea criteriilor de evaluare şi asitenţă la evaluarea anuală a salariaţilor
 • Întocmirea structurii organizatorice
 • Asistenţă în alegerea providerului de protecţia muncii
 • Training şi dezvoltare de personal (identificarea nevoilor şi stabilirea unui plan de training, derularea de programe de instruire in house
 • Comunicare internă (consultanţă în elaborarea strategiei interne, proiectarea buletinelor informative interne, proiectarea şi organizarea de concursuri interne şi alte programe de stimulare)
Recrutare şi selecţie de personal

Specialiştii AS Group vor trata fiecare proiect în mod unic, începând de la discuţiile iniţiale despre profilul candidatului şi contextul afacerii, trecând prin procesul atragerii, evaluării şi recomandării candidaţilor şi până la finalizarea proiectului de recrutare.

Auditul activităţii de resurse umane

Auditul resurselor umane poate constitui o pârghie importantă în procesul schimbării organizaţionale.

Vă gândiţi să faceţi o schimbare în companie şi vreţi să aflaţi situaţia actuală a departamentului de resurse umane?

Noi, AS GROUP,  vă putem ajuta,  prin analize specifice,  să identificaţi punctele slabe ale proceselor de resurse umane din cele trei arii importante: salarizare, administrare şi recrutare.

De ce să extenalizezi serviciul de HR?

 • asigură acurateţea calculului salarial, respectând termenele şi prevederile legale în vigoare
 • transferă activităţile administrative consumatoare de timp către personal calificat
 • funcţiile-cheie ale companiei îşi pot focusa eforturile în a aduce valoare activităţii, ştiind că beneficiază de suportul şi expertiza unui partener specializat
 • managementul companiei beneficiază în permanenţa de consultanţă în rezolvarea situaţiilor delicate şi importante din zona resurselor umane

Roxana JINGA

//]]>