Servicii de Contabilitate în București

„Să deschizi un magazin este uşor, să îl păstrezi deschis este o artă.” Anonim

Este destul de tentant pentru deținătorii de afaceri să-și administreze propriile conturi, dar este întotdeauna de preferat să delegi aceste lucruri specialiștilor. Veți caștiga astfel timp pentru alte aspecte de creștere a afacerii.

Suntem o echipă de profesioniști care crede în construirea unui sistem unic, disponibil pentru clienți, prin care să “traducem” numerele astfel încat să poată fi înțelese mai ușor și să se poată lua cele mai bune decizii cu privire la propria afacere.

În cei peste 15 ani de activitate am adunat în jurul nostru oameni dedicați și competenți, preocupați să fie in pas cu cele mai noi tehnologii de comunicare și procesare a informațiilor astfel încât să creștem constant calitatea și rapiditatea serviciilor noastre.

Analizele contabile realizate și consultanța fiscală sprijină companiile partenere în două moduri: pe de o parte, contribuie la elaborarea deciziilor manageriale privind optimizarea activității societății și pe de altă parte, reprezintă o poliță de asigurare pentru o relație corectă cu autoritățile.

Contabilitate financiară

Contabilitate financiară

Responsabilitatea este esența AS Group. Alocăm constant timp pentru studiul legislaţiei și practicii din domeniu. Am pus la punct sisteme și proceduri care ne permit să rezolvăm în timp util chiar și cele mai complexe solicitări.

Serviciile de contabilitate se realizează atât la sediul AS Group, cât și la sediul clientului, în regim part-time sau full-time.

1.1.1. Serviciile de contabilitate financiară:

 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare
 • Evidenţa mijloacelor fixe, calculul, evidenţa şi înregistrarea amortizărilor
 • Evidenţa analitică şi sintetică privind clienţii şi furnizorii
 • Întocmirea balanţei lunare de verificare
 • Întocmirea Registrului Jurnal, Registrului Inventar, Jurnalelor de TVA şi Carte Mare
 • Stabilirea obligaţiilor de plată lunare şi trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitele şi taxele lunare, trimestriale, semestriale şi anuale către organele abilitate
 • Întocmirea şi depunerea bilanţului contabil nevizat/ vizat de către un expert contabil
 • Arhivarea documentelor financiar-contabile, în limita capabilităţilor

1.1.2. Verificare lucrări contabile

Misiunea de verificare a lucrărilor contabile urmăreşte obținerea unei garanţii a imaginii fidele a înregistrărilor contabile și a operațiunilor prin lucrări de verificare punctuale, în timp real sau cu o frecvență periodică care să reducă la minimum posibilitatea existenței unor erori contabile.

Verificarea lucrărilor contabile cuprinde și verificarea calculării și declarării taxelor și impozitelor. Serviciile de verificare a lucrărilor contabile furnizate de AS Group se pot extinde asupra tuturor lucrărilor contabile sau se pot concentra numai asupra unor aspecte cheie ale activității  în funcție de solicitarea și nevoile clientului.

Contabilitate de gestiune

Contabilitate de gestiune

AS Group vă poate oferi servicii de contabilitate de gestiune în vederea determinării corecte a costurilor, precum:

 • Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime
 • Contabilitatea fișelor de magazie
 • Ținerea evidenței privind gestiunea stocurilor de mărfuri
 • Întocmirea și înregistrarea notelor de intrare-recepţie și a bonurilor de consum/notelor de predare
 • Evidența documentelor primare justificative referitoare la vânzări
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune
 • Contabilitatea importurilor și exporturilor
 • Contabilitatea ieșirilor de produse finite, de mărfuri sau servicii
Contabilitate managerială

Contabilitate managerială

Înțelegând relația dintre management și contabilitate ca pe una dintre cele mai importante în interiorul unei companii, AS Group și-a structurat o parte din serviciile pe care le oferă astfel încât raportările contabile dedicate managementului să poată fi un instrument cât mai util.

În acest sens, analizele oferite de specialiștii noștri furnizează către echipa managerială indicatorii necesari pentru a lua deciziile cele mai bune. Identificăm, cuantificăm, colectăm, analizăm, prelucrăm, interpretăm și transmitem informaţii financiare şi non-financiare utilizate pentru realizarea planificare, implementare și control.

Puteți opta pentru una sau ambele servicii după cum urmează:

1.3.1. Elaborarea de politici și proceduri contabile:

 • Asistență în vederea selecției și implementării unui soft integrat de contabilitate;
 • Analiza fluxului informațional contabil;
 • Consultanță în reorganizarea sau restructurarea departamentului contabil;
 • Asistență la întocmirea și/sau implementarea de politici și proceduri contabile;
 • Elaborarea de monografii contabile adecvate activității clientului.

1.3.2. Fundamentare prin analiză financiară:

 • Calcularea rezultatelor pe structura centrelor de cost și a centrelor de profit;
 • Analiza pragului de rentabilitate;
 • Segmentarea pe tipuri de activități stabilite în funcție de specificul companiei;
 • Intocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;
 • Calcularea și analiza principalilor indicatori economico-financiari în baza balanţei de verificare și a situaţiilor financiare;
 • Realizarea diagnosticului financiar în vederea îmbunătățirii performanțelor financiare.

1.3.3. Consolidarea situaţiilor financiare

Consolidarea situațiilor financiare, în cazul informațiilor contabile preluate de la un grup de companii, este una dintre cele mai eficiente modalități de omogenizare și centralizare.

Datorita experienţei generale și a competenței profesionale obținute în cei peste 15 ani de activitate în mediul de afaceri românesc, oferim servicii de calitate în aria consolidărilor/retratărilor financiare.

Contabilitate Insolvență/ Reorganizare

Contabilitate Insolvență/ Reorganizare

AS Group este compania care, datorită experienței acumulate în analizele contabile destinate companiilor aflate în situații de insolvență sau reorganizare, sprijină lichidatorul sau administratorul financiar să identifice eventualele fraude, să facă o evaluare a șanselor și a modalităților de a recupera banii în acest tip de situații.

Serviciile oferite de AS GROUP pentru companii aflate în insolvență și reorganizare se referă la:

 • întocmirea situațiilor financiare inițiale
 • inventarierea elementelor de activ și de pasiv
 • verificarea activității contabile
 • servicii de contabilitate curentă
 • servicii de salarizare
 • calcul de taxe și impozite + întocmirea și depunerea declarațiilor
 • asistență preluare documente
 • întocmirea situațiilor financiare finale
 • întocmirea de raportări diverse
 • reglarea fișelor sintetice ale contribuabililor
Servicii suport activităţii financiare – Business Process Outsourcing

Servicii suport activităţii financiare – Business Process Outsourcing

La solicitarea clienților, AS Group poate oferi servicii de business process outsourcing.

Cu ce te putem ajuta mai exact?

Procese de business referitoare la furnizori:

 • Gestionarea bazelor de date referitoare la furnizori;
 • Procesarea facturilor de la furnizori;
 • Realizarea de plăți de furnizori prin internet banking;
 • Verificarea plăților realizate prin internet banking.
 • Întocmirea de rapoarte diverse cu privire la plățile efectuate

Procese de business referitoare la clienți:

 • Întocmirea facturilor de vânzare;
 • Urmărirea încasării creanțelor;
 • Realizarea de baze de date pentru încasări;
 • Transmiterea facturilor către clienti.

Procese de business referitoare la salariați:

 • Plata salariilor/avansurilor pentru deplasări prin internet banking;
 • Asistență la întocmirea și corectarea deconturilor;
 • Verificarea și procesarea documentelor aferente deconturilor pentru deplasări.
Servicii suport activității contabile

Servicii suport activității contabile

Bazându-ne pe experiența acumulată până acum, putem oferim clienților noștri următoarele servicii conexe:

 • Depunere Adrese de înființare/radiere/ modificare sediu social și puncte de lucru la D.I.T.L/ Registrul Comerțului;
 • Depuneri de Adrese, cereri, declarații contracte nerezidenţi etc. la ANAF și la Oficiul Spălării Banilor;
 • Obținere Certificat de atestare a impozitului plătit de persoane juridice nerezidente;
 • Obținere Certificat de atestare fiscală de ANAF/ DITL pentru impozitele și taxele datorate
 • Obținere Certificat de indicatori economico – financiari de la Administrația Financiară
 • Regularizare fișă fiscală la Administrația Financiară
 • Achiziție Registru unic de control și alte tipizate cu regim special
 • Asistență pentru înregistrarea/scoaterea din evidență ca plătitor de TVA
 • Asistență pentru înregistrarea/scoaterea din evidență a clădirilor și autoturismelor la DITL
 • Asistență transfer dosar fiscal ANAF/ DITL
 • Asistență pentru suspendarea temporară a activităţii societăţii
 • Declararea, calcularea și plata Impozitelor și taxelor locale
 • Asistență la deschiderea de conturi bancare
 • Asistență la obținerea cazierelor fiscale
 • Asistență la fiscalizarea caselor de marcat

De ce să lucrezi cu echipa AS GROUP?

 • Echipă dinamică, orientată spre client
 • Experiență semnificativă în ariile de colaborare propuse
 • Funcţiile-cheie ale companiei îşi pot focusa eforturile în a aduce valoare activităţii, stiind că beneficiază de suportul şi expertiza unui partener specializat
 • Managementul companiei beneficiază în permanenţă de consultanţă în rezolvarea situaţiilor delicate şi importante din zona fiscală și contabilă

Anca
COTEȚ

Roxana
CHIRIAC

Corina
HEIM

//]]>