Ordinul nr. 3.201/2018 al președintelui Agenției Naționale deAdministrare Fiscală privind Procedura de regularizare a obligațiilorfiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central – M. Of. nr. 61 din 23 ianuarie2019

//]]>