Noutăți Legislative

Secțiunea de noutăți legislative este un instrument prin care puteți fi la curent cu legislația în vigoare.
Aici veți găsi un rezumat al celor mai importante modificări cu impact asupra activității societății dumneavoastră.
Dacă doriți să beneficiati de informări lunare vă invităm să vă abonați la newsletter.

Abonare Newsletter

Legea nr. 344/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărire a disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată – M. Of. nr. 3 din 3 ianuarie 2019;

Prin legea 346 s-a introdus o excepție astfel în cazul contribuabilului aflat în insolvență, faliment sau dizolvare inactivitatea fiscală nu se va mai înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvență.

Ordonanța de urgență nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Ordinul nr. 3.899/2018 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor prin POS – M. Of.nr. 26 din 10 ianuarie 2019

Ordinul completează Anexa la OMFP nr. 943/2016. Astfel, se pot plăti prin intermediul cardurilor bancare prin POS și:
a) Regularizări privind CASS datorate de angajați;
b) Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoane rezidente;
c) Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire.

Ordinul nr. 3.200/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”- M. Of. nr. 18 din 8 ianuarie 2019

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare – M. Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2019

Ordinul nr. 50/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare – M. Of. nr. 40 din 15 ianuarie 2019

Ordinul nr. 10/2019 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile – M. Of. nr. 35 din 14 ianuarie 2019

Ordinul nr. 3.201/2018 al președintelui Agenției Naționale deAdministrare Fiscală privind Procedura de regularizare a obligațiilorfiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central – M. Of. nr. 61 din 23 ianuarie2019

//]]>