Eliminarea obligativitatii de a aplica stampila

 

Incepand cu luni, 25 ianuarie 2021, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a decis prin ordin de ministru ca la nivelul ministerului nu vor mai fi folosite sigiliul sau stampila, certificarea autenticitatii si forta juridica a actelor fiind date de semnatura ministrului ori a persoanei competente.

Acelasi ordin face referire si la persoanele fizice, juridice de drept privat precum si

entitatile fara personalitate juridica care nu mai au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente ori inscrisuri depuse la MDLPA.

Dispozitiile acestui ordin se aplica si la nivelul institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in subordinea sau care functioneaza sub autoritatea MDLPA:

  • Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
  • Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
  • Inspectoratul de Stat în Construcții;
  • Institutul Național de Administrație;
  • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
  • Agenția Națională pentru Locuințe;
  • Compania Națională de Investiții;
  • agențiile de dezvoltare regională;
  • birourile de cooperare transfrontalieră;
  • organismele intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a semnat in 28 ianuarie  2021 un ordin prin care le interzice functionarilor din subordine ca incepand cu data de 28 ianuarie 2021 sa mai solicite stampila pe documentele pe care le primesc in relatia cu beneficiarii. Solicitarea aplicarii stampilei de catre functionarii publici sau personalul contractual din cadrul ministerului se considera abatere disciplinara si va fi sanctionata conform prevederilor legale.

//]]>