1 + 12 =

^

Despre NoiNew

CODUL DE CONDUITĂ AL FURNIZORULUI

Home 9 Despre Noi 9 Politicile Noastre 9 Codul de Conduită al Furnizorului As Group

Codul de conduită al furnizorilorAS Group evidențiază așteptările minime față de furnizorii noștri terți în ceea ce privește aspectele cruciale legate de mediu, sociale și de reglementare. Așa cum și AS Group se conformează acestor așteptări, ne dorim ca furnizorii noștri să respecte legislația relevantă în aceste domenii și să adopte politici progresive în relația cu clienții lor, personalul, furnizorii și comunitatea pe care o deservesc în general. Este imperativ ca toți furnizorii să se conformeze acestui Cod, indiferent dacă furnizează bunuri sau servicii direct către AS Group sau către clienții noștri. De asemenea, se cere furnizorilor să se asigure că standardele comparabile sunt aplicate tuturor subcontractanților sau altor terți pe care îi utilizează pentru a furniza bunuri sau servicii către AS Group.

PRINCIPII DE ETICĂ

As Group se angajează să desfășoare afaceri cu organizații care împărtășesc aceeași implicare ca noi în ceea ce privește tratarea echitabilă și etică a tuturor părților interesate, respectând în același timp toate legile și reglementările aplicabile în toate aspectele activității noastre. În special, furnizorii trebuie să:

    • Respecte toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv cele referitoare la Anti-Mită și Anti-Corupție și alte cerințe legislative similare, atunci când furnizează servicii în numele nostru și oriunde își desfășoară activitatea.
    • Implementeze politici, proceduri și controale adecvate pentru a preveni mita, corupția, spălarea banilor și orice alte activități de infracțiuni financiare. AS Group susține o abordare de toleranță zero față de orice formă de mită sau corupție atunci când se acționează pentru sau în numele său.
    • Abținerea de la oferirea, acordarea sau primirea de taxe, cadouri sau avantaje de orice fel care ar putea fi considerate sau sunt acte de mită sau corupție.
    • Evitarea oricărui conflict de interese și abstinența de la participarea în orice activitate care ar putea fi interpretată în mod rezonabil ca o încercare de a influența în mod necorespunzător deciziile de afaceri.
    • Stabilirea unor termene de plată rezonabile și conforme cu legislația în vigoare în relația cu furnizorii și subcontractanții proprii.

DREPTURILE OMULUI ȘI DREPTURILE INDIVIDULUI

Furnizorii As Group sunt obligați să susțină și să respecte drepturile omului în țara sau țările în care își desfășoară activitatea. În conformitate cu angajamentul nostru față de principiile internaționale, așteptăm ca furnizorii noștri să adopte și să implementeze următoarele standarde:

   1. Interzicerea Muncii Forțate și a Traficului de Persoane: Furnizorii trebuie să garanteze absența muncii forțate, relelor tratamente aduse angajaților și traficului de persoane. Este esențial ca toți angajații și contractanții terți să aibă dreptul de a lucra conform legilor și reglementărilor locale.
   2. Respectarea Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Convențiilor OIM: Furnizorii trebuie să funcționeze în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite și cu Convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii.
   3. Conformitate cu Legislația Anti-Sclavie și Salariu Minim Legal: Furnizorii trebuie să respecte integral legislația și reglementările anti-sclavie și orice alte legi similare aplicabile. Este imperativ ca aceștia să ofere un salariu minim legal suficient pentru a acoperi nevoile de bază ale angajaților, în concordanță cu cerințele legale.
   4. Gestionarea Orelor de Lucru și Respectarea Standardelor Industriei: Furnizorii trebuie să asigure orele de lucru adecvate, conform standardelor industriei și să le gestioneze și să le raporteze în conformitate cu reglementările locale și cele mai bune practici din industrie.
   5. Libertatea de Asociere a Angajaților: Furnizorii trebuie să respecte dreptul angajaților la libertatea de asociere conform normelor internaționale.
   6. Asigurarea unui Mediu de Lucru Sigur și Sănătos: Furnizorii sunt obligați să respecte toate legile și reglementările aplicabile pentru a oferi un mediu de lucru sigur și sănătos.

Prin adoptarea și implementarea acestor standarde, furnizorii AS Group contribuie la promovarea unei practici responsabile și la menținerea unui mediu de afaceri etic și echitabil.

DIVERSITATE ȘI INCLUZIUNE

Angajamentul nostru față de diversitate și incluziune, respect și integritate reprezintă temelia pe care se clădește atât afacerea noastră, cât și viața profesională. Suntem ferm convinși că diversitatea perspectivelor, pe care o avem și o împărtășim, constituie elementul de coeziune care ne unește. Inovația și creativitatea, alimentate de diversitate și incluziune, reprezintă motoarele care ne permit să furnizăm soluții de nivel mondial clienților noștri.

Ne așteptăm ca furnizorii noștri să acorde o atenție deosebită angajamentului față de diversitate și incluziune. Este imperativ ca întregul personal din organizația lor să se simtă inclus și valorizat, indiferent de trecutul lor. În special, ne cerem furnizorilor să respecte în totalitate orice legislație și reglementare referitoare la diversitate și incluziune, egalitate de șanse și prevenirea discriminării neloiale și toate celelalte legi similare.

Totodată, așteptăm ca furnizorii să adopte o politică clară care să promoveze diversitatea și incluziunea, interzicând în mod explicit discriminarea, agresiunea și hărțuirea pe criteriile orientării sexuale, rasei, etniei, sexului, vârstei, religiei, statutului de parteneriat marital/civil sau dizabilitate. Este esențial ca personalul să fie conștient de importanța diversității și incluziunii în cadrul organizației, ceea ce poate fi realizat, printre altele, prin instruirea angajaților în domeniul diversității și incluziunii.

Mai mult, furnizorii trebuie să implementeze măsuri pentru monitorizarea și îmbunătățirea diversității, adaptate dimensiunii organizației lor. Aceste măsuri pot include stabilirea de ținte formale de diversitate legate de componența forței de muncă și de conducere. Este prin aceste acțiuni proactive că vom contribui cu adevărat la construirea unei comunități profesionale bazate pe respect reciproc și diversitate valoroasă.

SECURITATE FIZICĂ, INFORMAȚIONALĂ ȘI CIBERNETICĂ

Politica AS Group vizează garantarea relevanței, securității și gestionării corespunzătoare a datelor noastre confidențiale, inclusiv a celor referitoare la clienți și colegii noștri. De la furnizorii terți, așteptăm ca aceștia să implementeze propriile politici și cadre de control, asigurând:

    • Continuarea protecției informațiilor noastre prin aplicarea unor controale adecvate de securitate cibernetică și a informațiilor.
    • În situația în care datele AS Group sunt procesate, transmise, stocate sau accesate de către furnizorii terți, cerem ca aceste activități să respecte legile relevante privind protecția datelor, reglementările și standardele de păstrare a înregistrărilor stabilite de noi. În plus, este esențial să se asigure că drepturile persoanelor vizate nu sunt încălcate.
    • În cazul identificării unor încălcări, se așteaptă ca acestea să ne fie aduse la cunoștință imediat.
    • Este imperativ să nu se compromită securitatea fizică a AS Group și să se contribuie la furnizarea unui mediu de lucru sigur pentru întregul personal, clienți și vizitatori.

Contactează-ne

Solicită o Discuție ONLINE

Lasă-ne un mesaj scurt sau numărul tău de telefon și sunăm noi în cel mai scurt timp

Abonare Newsletter

 

Fii la curent cu ultimele trenduri, noutăți și oferte din domeniul construcțiilor și designului interior

Ne găsești și pe

Suntem prezenți pe mai toate rețelele sociale. Dă click pe iconul rețelei tale preferate și hai să ne conectăm și acolo.