Consultanță Fiscală

„Dacă piatra de fundament este înclinată, zidul nu poate fi drept” Anonim

 Legislația fiscală este un domeniu supus unei permanente schimbări. Pentru a menţine o imagine de ansamblu, este esenţial să aveţi un partener competent, capabil să optimizeze afacerea dumneavoastră din punct de vedere fiscal în mod continuu și care să vă poată oferi asistenţă în vederea respectării legislaţiei curente.

Consultanță fiscală și planning

Consultanță fiscală și planning

Echipa noastră vă oferă servicii de consultanță fiscală generală, răspunzând întrebărilor specifice privind diverse aspecte ale legislaţiei și practicii fiscale românești și internaționale, oferind asistență continuă sau pentru proiecte specifice.

Serviciile noastre cuprind următoarele arii de expertiză:

 • Impozit pe profit – sedii permanente, finanțarea afacerii și deductibilitatea dobânzilor, câștiguri de capital, prețuri de transfer, etc;
 • Impozit cu reținere la sursă pe veniturile nerezidenților – prevederile legislației românești  vs. cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România;
 • Impozitul pe venit și contribuţii sociale,
 • Facilități fiscale pentru investiţii și repatrierea profitului;
 • Taxe locale (ex: clădiri, terenuri, autovehicule, etc.);
 • Impozit pe dividende;
 • Directivele Uniunii Europene privind impozitarea directă
 • Taxa pe valoarea adăugată – legislaţie locală și Directive ale Uniunii Europene;
 • Taxe vamale;
Tax review

Tax review

Serviciile noastre de revizie fiscală vă pot ajuta să identificați noi oportunități de optimizare a costurilor fiscale totale, să diminuaţi rata fiscală efectivă și să minimalizaţi ariile de potențial risc fiscal.  De asemenea, prin intermediul acestor servicii pot fi identificate potențiale posibilități de recuperare a taxelor plătite în plus.

Puteți opta pentru verificare atât punctual cât și continuu, pe baze trimestriale sau semestriale astfel:

 • Verificarea și analiza documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitate și a calculării impozitelor și taxelor,
 • Identificarea și evaluarea riscurilor fiscale din perioada supusă verificării,
 • Verificarea calculului impozitelor și a modului de întocmirie a declarațiilor fiscale,
 • Analiza și identificarea posibilităţilor de recuperare sau de compensare a impozitelor plătite în plus,
 • Identificarea celor mai bune metode pentru corectarea erorilor și diminuarea riscurilor viitoare,
 • Evaluarea posibilităților de planificare fiscală ce pot fi abordate
Certificarea declaraţiilor fiscale

Certificarea declaraţiilor fiscale

Ca urmare a obligaţiilor impuse de lege privind certificarea declaraţiilor anuale de către un consultant fiscal, compania noastră vă oferă următoarele servicii:

 • Certificarea declaraţiei anuale de impozit pe profit;
 • Certificarea declaraţiilor rectificative;
 • Certificarea deconturilor de TVA cu sumă negativă.

Această certificare vine în sprijinul dumneavoastră, prin detectarea în timp util a erorilor de interpretare a legislaţiei.

Serviciile de certificare a declaraţiilor anuale oferite de AS GROUP se vor desfăşura interactiv pe tot parcursul anului sau pot fi solicitate pentru corectarea unor erori anterioare.

Rambursări

Rambursări

Prin acest serviciu ne adresăm clienţilor rezidenţi sau nerezidenţi care sunt interesaţi de obţinerea de rambursări de TVA şi alte impozite şi taxe (de ex. impozit cu reţinere la sursă, impozitul pe caştiguri de capital, etc.) plătite în România.

În baza expertizei în domeniu acumulate de echipa noastră oferim asistenţă clienţilor nostri în medierea relaţiilor cu autorităţile fiscale române pe parcursul derulării procedurilor de rambursare, proceduri care se pot dovedi anevoioase şi de lungă durată.

Apelând la serviciile noastre specializate puteţi economisi timp preţios pentru activitatea companiei, evitând investirea de resurse proprii în astfel de acţiuni.

Restructurări, fuziuni şi achiziţii

Restructurări, fuziuni şi achiziţii

Ca răspuns la noua tendinţă a climatului de afaceri, am dezvoltat o linie de servicii de consultanţă axată pe reorganizări corporatiste, concentrându-ne pe restructurări fiscale si due diligence fiscal şi financiar, cu scopul de a oferi clienţilor noştri consultanţă cu privire la cele mai eficiente strategii pentru a diminua costurile fiscale asociate unui astfel de proces de reorganizare, precum şi pentru a reduce riscul unor potenţiale dispute viitoare cu autorităţile fiscale române.

Ce oferim mai exact?

Due diligence fiscal

Obiectivul este de a crea şi structura în mod eficient diferitele tranzacţii de fuziune şi achiziţie, prin colectarea, analiza şi evaluarea situaţiei fiscale a companiilor implicate, prin intermediul procesului de due diligence fiscal.  Acest proces urmareşte evaluarea riscurilor fiscale asociate cu societatea comercială intentionat a fi achiziţionată, pentru perioada supusă revizuirii noastre.

Procesul de due diligence fiscal se desfasoară în baza unor proceduri stabilite de comun acord şi se finalizează prin pregătirea unui scurt sumar al aspectelor fiscale identificate, insoţit de un raport detaliat asupra riscurilor asociate, împreună cu o cuantificare a acestora, în baza informaţiilor existente.

Structurarea tranzacţiilor

Echipa noastră oferă asistenţă fie cumpărătorului, fie vanzătorului, în etapa de pre-achizitie, cât şi pentru restructurări fiscale pre-şi post-achiziţie.

Serviciile noastre de structurare fiscală includ:

 • Crearea de structuri de investiţie eficiente;
 • Alternative de finanţare pentru achiziţionarea de companii, achiziţii cu structuri specifice  de finanţare („leveraged buy-outs”), listări pe burse de valori, emisiuni de titluri;
 • Analiza implicaţiilor fiscale ce decurg din reorganizări, fuziuni şi achiziţii;
 • Simularea mai multor scenarii posibile privind tranzacţiile şi evaluarea consecinţelor lor  fiscale;
 • Planificare fiscală pentru fuziuni locale şi transfrontaliere.
Prețuri de transfer

Prețuri de transfer

În contextul actual al globalizării comerţului internaţional şi al expansiunii companiilor multinaţionale, problema preţurilor de transfer a devenit una dintre cele mai importante teme de actualitate cu care se confruntă multinaţionalele şi companiile cu dezvoltare regională. Atenţia autorităţilor fiscale asupra problemei a devenit mai puternică, chiar şi în tări cu impozitare redusă.

În acest context, echipa noastră de consultanţi specializaţi vă va asista pentru a respecta prevederile româneşti privind preţurile de transfer prin:

 • Servicii de planificare şi consultanţă;
 • Structurarea eficientă din punct de vedere fiscal a lanţurilor de producţie-distribuţie, în strânsă legătură şi cu implicaţiile privind impozitarea indirectă;
 • Revizuirea politicilor şi documentaţiei privind preţurile de transfer;
 • Analiza economică în vederea determinării marjelor de profit aplicabile în tranzactiile cu persoane afiliate, în conformitate cu principiul pieţei libere;
 • Schiţarea şi negocierea acordurilor de preţ în avans („APA”);
 • Asistenţă în pregătirea dosarului preţurilor de transfer;
 • Reprezentare şi asistenţă pe durata inspecţiilor fiscale.
Reprezentanță/ Împuternicire fiscală

Furnizăm o gamă completă de servicii de reprezentare fiscală, asumându-ne rolul de reprezentant fiscal sau împuternicit în numele clienţilor noştri cu privire la obligaţiile procedurale legate de taxa pe valoarea adăugată şi impozitul pe profit/impozitul pe caştigurile de capital, bazându-ne pe o cunoaştere profundă a sistemului fiscal din România şi o excelentă comunicare cu autorităţile fiscale din ţara noastră.

Asistentă fiscală

Asistentă fiscală

Echipa noastră vă poate oferi asistenţă pe durata inspecţiilor fiscale anunţate sau inopinate efectuate de autorităţile fiscale române.

Serviciile noastre de asistenţă în cadrul inspecţiilor fiscale cuprind, printre altele:

 • Investigaţia situaţiei de fapt şi pregătirea argumentelor de bază pentru formularea unei eventuale contestaţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 • Realizarea unei evaluări independente a aspectelor fiscale în dezbatere;
 • Gestionarea procesului de control fiscal
 • Reprezentarea clienţilor în faţa autorităţilor fiscale române pe parcursul discuţiilor finale cu inspectorii fiscali cu scopul de a prezenta argumentele tehnice
 • Estimarea punctelor forte şi a punctelor slabe a abordării clientului nostru vizavi de aspectele fiscale în cauză, cu scopul de a evalua şansele de reuşită în eventualitatea unui proces împotriva autorităţilor fiscale române;
 • Asistenţa în cadrul eventualelor litigii fiscale, în cazul în care clientul decide să urmeze o astfel de acţiune.

De ce să lucrezi cu echipa AS GROUP?

 • Echipă dinamică, orientată spre client
 • Experiență semnificativă în ariile de colaborare propuse
 • Funcţiile-cheie ale companiei îşi pot focusa eforturile în a aduce valoare activităţii, stiind că beneficiază de suportul şi expertiza unui partener specializat
 • Managementul companiei beneficiază în permanenţă de consultanţa în rezolvarea situaţiilor delicate şi importante din zona fiscală și contabilă

Alina
STRIINU

Anca
COTEȚ

Roxana
JINGA

//]]>