22 iulie 2020
22 iulie 2020
22 iulie 2020

Ordinul nr. 3.201/2018 al președintelui Agenției Naționale deAdministrare Fiscală privind Procedura de regularizare a obligațiilorfiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central – M. Of. nr. 61 din 23 ianuarie2019

22 iulie 2020

Ordinul nr. 10/2019 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile – M. Of. nr. 35 din 14 ianuarie 2019

22 iulie 2020

Ordinul nr. 50/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare – M. Of. nr. 40 din 15 ianuarie 2019

22 iulie 2020

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare – M. Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2019

22 iulie 2020

Ordinul nr. 3.200/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”- M. Of. nr. 18 din 8 ianuarie 2019

22 iulie 2020

Ordinul nr. 3.899/2018 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor prin POS – M. Of.nr. 26 din 10 ianuarie 2019

Ordinul completează Anexa la OMFP nr. 943/2016. Astfel, se pot plăti prin intermediul cardurilor bancare prin POS și: a) Regularizări privind CASS datorate de angajați; b) […]
//]]>