Luni - JoiLuni - JoiVineri 08:00-17:00 (Birou) 08:00-16:00 (la Distanta)

AcasaGhidul AntreprenoruluiBalanta vs bilantul

Balanta vs bilantul

Mi se întâmplă foarte des să fiu întrebată de către clienți dacă „s-a declarat balanța pe site-ul ANAF”. Dragi antreprenori, ceea ce trebuie declarat pe site-ul ANAF este bilanțul, care se întocmește pe documente specifice, de regulă anual, pe baza ultimei balanțe lunare!

Acest fapt m-a determinat ca astăzi să fac lumină în acest aspect și să vin cu precizări care să lămurească diferența dintre cele două documente contabile.

Balanța este documentul contabil în baza căruia se controlează corectitudinea înregistrărilor lunare și se analizează și sintetizează activitatea economică. Deci, se întocmește lunar!

Balanța contabilă are rolul de identificare a mai multor tipuri de erori: de înregistrare a documentelor primare, de închidere a conturilor, de întocmire a balanței și a corelațiilor economice. Astfel, antreprenorii care pot citi și interpreta balanța contabilă a firmei lor au o înțelegere ridicată a propriei afaceri și sunt într-o poziție mult mai bună pentru a lua decizii fundamentate. În plus, balanța contabilă este cea care descrie partenerilor de afaceri situația firmei, fiind elementul în baza căruia se construiește credibilitatea. Primul document care ni se solicită atunci când dorim o finanțare, când vindem afacerea sau atragem un partener, este balanța contabilă.

Noțiunea de bilanț provine de la cuvintele latinești „bi” și „lanx” care înseamnă cântar cu două talere ce se află în echilibru. Principala calitate și funcție a bilanțului constă în prezentarea patrimoniului societății sub dublu aspect: activul și pasivul economic. Activul constă în mijloacele economice (deci, sub aspect material – mijloace fixe, obiecte de inventar, stocuri, creanțe, disponibilități bănești). Pasivul cuprinde patrimoniul juridic – sursele de proveniență (deci, sub aspect abstract – capitalul social, rezerve, datorii).

Important! Bilanțul, prin structura sa, asigură informațiile sintetice și reale privind activitatea societății, poza patrimoniului la un moment dat, necesară luării deciziilor la nivel de conducere. Totodată, oferă un tablou sintetic și static, în expresie bănească, asupra situației patrimoniului și a rezultatelor financiare globale (profit sau pierdere) ale unui agent economic.

Bilanțul contabil prezintă, prin comparație, două momente: începutul și sfârșitul exercițiului financiar curent și se întocmește pe formulare specifice, tipizate de Ministerul de Finanțe. Agenții economici sunt obligați să întocmească bilanțul contabil la sfârșitul exercițiului financiar, adică la sfârșitul anului calendaristic sau cel ales prin opțiune.

În concluzie, balanța se întocmește lunar și arată echilibrul în dinamica activității, pe când bilanțul este o poză anuală a patrimoniului societății.

Ne vedem și lunea viitoare, când vom vorbi despre mijloacele fixe și amortizarea lor. Dacă aveți și alte sugestii, idei sau întrebări, ni le puteți lăsa într-un comentariu. Pe curând!

Leave a Reply