Audit

„Auditul intern este tot ce ar trebui să facă un administrator pentru a se asigura că are un bun control asupra afacerilor, dacă ar avea timp şi dacă ar şti cum să procedeze.” Jacques RENARD

Serviciile de auditare asigură managementului unei companii credibilitatea financiară către toţi cei interesaţi – de la acţionari, angajaţi şi clienţi până la autorităţi fiscale, bănci, instituţii de reglementare, furnizori. Scopul auditului este să constate dacă situaţiile financiare reflectă imaginea fidelă a realităţii din cadrul companiei. Activitatea de audit se bazează pe folosirea de proceduri exacte în vederea cunoaşterii şi întelegerii activităţii clientului.

Principalii parametri pe care îi luăm în considerare în cadrul procesului de cunoaştere sunt:

 • domeniul de activitate în care se înscrie afacerea şi cadrul de reglementare şi de raportare financiară specific industriei în care se încadreaza activitatea companiei;
 • specificul organizaţiei;
 • relaţia dintre obiectivele şi strategiile manageriale şi riscurile derivate din posibile erori financiare sau manageriale;
 • instrumente de măsurare a performanţei financiare;
 • proceduri de control intern relevante la nivelul auditului general.

Putem efectua audit pentru companii româneşti şi pentru firme din străinătate care au sucursale în România.

Serviciile de audit pe care le oferim sunt:

 • audit financiar al situaţiilor financiare anuale;
 • audit financiar al situaţiilor financiare consolidate;
 • misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a celor consolidate sau a situaţiilor financiare interimare;
 • misiuni de asigurare,
 • alte misiuni şi servicii profesionale în conformitate cu standardele internationale în domeniu şi cu reglementările adoptate de CAFR;
 • audit intern;

Să nu pretindem ca lucrurile să se schimbe dacă tot timpul facem acelaşi lucru.” (Albert Einstein)

Audit intern

Audit intern

Responsabilitatea managementului unei companii este de a proteja bunurile organizaţiei, adoptând proceduri stricte de management al riscului. Prin experienţa noastră, serviciile de audit intern prestate vă pot ajuta să creşteţi eficienţa afacerii dumneavoastră.

Activitatea noastră va consta în:

 • identificarea metodelor de întărire şi îmbunătăţire a politicilor şi procedurilor operaţionale;
 • evaluarea eficienţei utilizării bunurilor;
 • identificarea proceselor importante şi asigurarea că ele funcţionează în mod eficace;
 • asigurarea că programul existent de control este respectat;
 • identificarea punctelor slabe în practicile curente şi oferirea de sfaturi practice în vederea îmbunătăţirii activităţii.
Audit Financiar

Audit Financiar

Serviciu de audit financiar este prestat către organizaţii care trebuie să realizeze conform legii un astfel de audit sau care doresc recomandări, opinii avizate acţionând pe trei direcţii-cheie:

 • Evaluarea riscurilor de prezentări eronate semnificative în situaţiile financiare;
 • Proiectarea și aplicarea procedurilor de audit care reduc riscurile evaluate la un nivel acceptabil;
 • Întocmirea unui raport scris pe baza rezultatelor auditului.

Alina STRIINU

//]]>